Technologie společnosti GE pomohly českým hnědouhelným elektrárnám snížit emise oxidů dusíku o 60 % a vyhovět evropským normám

May 09, 2016
  • Divize Power Services společnosti GE významně pomáhá energetickým společnostem ze skupiny ČEZ zlepšovat místní kvalitu ovzduší
  • Modernizace kotlů elektráren Počerady a Mělník byla v celkové hodnotě zhruba 47 milionů eur
  • Projekty ukazují, že osvědčená řešení společnosti GE jsou přínosem u všech typů kotlů a že GE dokáže poskytovat servis i pro zařízení jiných výrobců ve střední a východní Evropě

Praha, 9. května 2016 - Divize energetických služeb společnosti GE (GE Power Services) úspěšně dokončila pokročilé projekty modernizace kotlů v hnědouhelné Elektrárně Počerady, a. s. a hnědouhelné Elektrárně Mělník I, provozované společností Energotrans, a. s., které patří do Skupiny ČEZ. Modernizace snížila emise oxidů dusíku (NOx) u obou elektráren o 60 % a umožnila jim dodávat domácnostem i podnikům elektrickou energii a teplo v souladu s evropskými emisními předpisy.

„Modernizace elektrárny Mělník I zaručuje Praze, Neratovicím a Mělníku spolehlivé dlouhodobé dodávky tepla vyráběného ohleduplně vůči životnímu prostředí,“ řekl Miroslav Krpec, generální ředitel Energotrans. „Obyvatelé Prahy a Středočeského kraje se rychle dočkali čistšího ovzduší díky postupnému zprovozňování modernizovaného zařízení již v průběhu roku 2015.”

Díky schopnosti zajišťovat servis i u energetických zařízení jiných výrobců dokázala společnost GE zmodernizovat čtyři 200MW práškové kotle, původně vyrobené českou strojírenskou skupinou Vítkovice, v elektrárně Počerady na severozápadě Čech a šest vítkovických práškových kotlů o celkovém výkonu 1089 MWth v elektrárně Mělník I. Hodnota obou modernizačních projektů dosáhla v součtu přibližně 47 milionů eur.

„V průběhu pouhých šesti dní jsme u každého kotle v elektrárně Počerady postupně zvyšovali výkon ze 130 až na 190 MW, abychom ověřili, zda vše funguje tak, jak má. Každý kotel prošel náročnými zátěžovými zkouškami a my jsme velmi spokojeni s výkonem nového zařízení a realizací projektu týmem GE,“ popsal Jiří Kulhánek, generální ředitel Elektrárny Počerady, a. s., ze Skupiny ČEZ.

„Těší nás, že jsme mohli našim zákazníkům pomoci výrazně zlepšit jejich ekologický profil a kvalitu ovzduší ku prospěchu místních obyvatel a životního prostředí obecně, a to v předstihu před termíny stanovenými předpisy EU[1],“ oznámil Pascal Schweitzer, generální ředitel divize GE Power Services v Evropě. „Akvizicí někdejšího podniku Alstom Power získala společnost GE širší portfolio osvědčených špičkových technologií pro snižování emisí z elektráren a dokáže výrobcům energie pomáhat splnit přísné emisní normy.“

Oxidy dusíku jsou vedlejšími produkty procesu spalování. Provozovatelé elektráren musí emise oxidů dusíku omezovat, protože tyto sloučeniny nejen významně znečisťují ovzduší samy o sobě, ale také v atmosféře zapříčiňují vznik ozónu, primární složky smogu, a kyselého deště. Ozón představuje z hlediska čistoty ovzduší celosvětově závažný problém, kdy je mnoho lidí vystaveno jeho nezdravě vysokým koncentracím v ovzduší.[2]

Snahy o snižování znečištění v EU se proto výrazně zaměřují na regulaci emisí z velkých zdrojů spalujících fosilní paliva s instalovaným výkonem 50 MW a vyšším. Podle platné směrnice EU[3] nesmí emise NOx z takových zdrojů přesáhnout 200 mg/Nm3, což od provozovatelů mnoha elektráren a tepláren vyžaduje modernizaci zařízení.

O společnosti GE Power

GE Power je přední světová energetická společnost s rozsáhlými zkušenostmi, která pomáhá zákazníkům dodávat elektřinu z širokého spektra zdrojů. Transformujeme odvětví elektroenergetiky pomocí konceptu digitální elektrárny, největší a nejúčinnější plynové turbíny světa, ucelené nabídky řešení pro výstavbu, modernizaci a servis a softwaru využívajícího provozní data. Naše inovativní technologie a digitální řešení pomáhají zlepšovat cenovou přístupnost, spolehlivost, dostupnost a udržitelnost výroby elektrické energie.

Další informace jsou k dispozici na internetových stránkách www.gepower.com


O společnosti GE Power Services

Divize Power Services společnost GE se sídlem ve švýcarském Badenu dodává zákazníkům špičková řešení pro všechny typy zařízení a pro všechny fáze životního cyklu. Má přes 2800 zákazníků na celém světě a instalovanou bázi více než 28 000 energetických zařízení včetně zařízení jiných výrobců a využívá průmyslový internet ke zlepšování výkonnosti svých řešení v průběhu celého životního cyklu pomocí softwaru a analýzy velkých dat.

Další informace naleznete na adrese www.powergen.gepower.com


 


O společnosti GE

GE (NYSE: GE) je globální digitální průmyslová společnost, která transformuje průmysl pomocí softwarově definovaných strojů a řešení, která komunikují, reagují a předvídají. Společnost GE celosvětově sdílí znalosti prostřednictvím tzv. „GE Store“, díky němuž mají všechny její součásti přístup ke stejným technologiím, trhům, strukturám a mozkovým kapacitám. Každý vynález podporuje další inovace a aplikace v našich průmyslových odvětvích. GE disponuje lidmi, službami, technologiemi a zdroji a hovoří jazykem průmyslu, díky čemuž poskytuje zákazníkům lepší výsledky. www.ge.com

###

Pro další informace kontaktujte:

Laura Aresi                                                     Tereza Hola

GE Power - Power Services                             Ewing PR

Global Media Relations Leader                       Tel.: +420 603 246 206

laura.aresi@ge.com                                        hola@ewingpr.cz

                                               

Waldemar Oldenburger

GE CEE

Communications Director         

waldemar.oldenburger@ge.com


[1] Elektrárny měly povinnost postupně snižovat emise do roku 2020. S finanční podporou z EU se společnosti ČEZ a Energotrans zavázaly snížit emise ještě před tímto termínem.

[2] Evropská agentura pro životní prostředí (EEA) udává, že 97 % Evropanů je vystaveno koncentracím O3 přesahujícím doporučení Světové zdravotnické organizace.

[3] Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU ze dne 24. listopadu 2010 o průmyslových emisích (integrované prevenci a omezování znečištění), která vstoupila v platnost v roce 2011, zavazuje členské státy Evropské unie k omezování dopadu průmyslového znečištění na životní prostředí. Jejím hlavním účelem je snižovat škodlivé průmyslové emise, zejména pomocí lepšího využití nejlepších dostupných metod, ku prospěchu zdraví obyvatelstva a životního prostředí.