Intäkter för fjärde kvartalet och helåret 2013

Jan 17, 2014

GE redovisade en rörelsevinst för fjärde kvartalet 2013 på 5,4 miljarder USD, med 0,53 USD per aktie, vilket är en ökning på 20 % jämfört med fjärde kvartalet 2012.

Klicka här för att läsa resten av detta pressmeddelande på engelska.

Corporate Communications
corp.communications@ge.com