GE rozšiřuje investice do průmyslového internetu. Chce podpořit digitalizaci průmyslu v Evropě

Jun 14, 2016

Společnost GE v Evropě otevře novou digitální kancelář a vytvoří 250 nových pracovních míst; tato kancelář zároveň zlepší přístup zákazníků k ekosystému Predix

 

  • GE otevírá v Paříži Digital Foundry, první z řady nových digitálních center GE zaměřených na podporu startupů, zlepšování spolupráce a podporu růstu ekosystému
  • GE rozšíří přístup k digitálním průmyslovým nástrojům a partnerům dostupným přes operační systém průmyslového internetu Predix
  • GE uvádí na trh dva nové produkty postavené na systému Predix: „Brilliant Manufacturing“ a „Digital Power Plant“
  • GE oznamuje zahájení spolupráce se společnostmi Technip, NUMA a dalšími
  • Společnost zveřejnila studii, podle níž mají řešení průmyslového internetu potenciál přispívat k evropskému hrubému domácímu produktu do roku 2025 každoročně sumou ve výši 1,7 bilionu amerických dolarů
  • GE za rok 2016 splní digitální objednávky v hodnotě 7 mld. USD

Praha, 14. června 2016 - Společnost GE [NYSE:GE] dnes oznámila posílení své digitální přítomnosti v Evropě a uvedení nových produktů, partnerství a iniciativ zaměřených na podporu růstu digitálního průmyslového ekosystému po celé Evropě. Společnost oznámila otevření nové digitální kanceláře v Paříži - ta se bude jmenovat Digital Foundry a bude sloužit jako centrum nového ekosystému.

„Evropa disponuje talentem a infrastrukturou a může vést revoluci v produktivitě. Cílem této mise však musí být digitalizace průmyslu,“ říká generální ředitel a prezident GE Jeff Immelt. „GE je odhodlaná pomoci Evropě rozvíjet tento stavební blok pro průmyslový internet, který pomůže společnostem na tomto kontinentu proměnit své informace ve skutečné postřehy a tyto postřehy v hmatatelné výsledky,“ dodal Immelt.

Nová Digital Foundry bude sloužit evropským zákazníkům a bude se nacházet v historické budově Le Centorial. Je to první ze čtyř center, která budou letos otevřena. Společně budou tvořit globální síť, jejímž prostřednictvím bude GE Digital podporovat lokální startupy, spolupracovat se zákazníky na rozvoji nových aplikací a rozšiřovat stále rostoucí komunitu průmyslových developerů v Evropě. První Digital Foundry vytvoří v Paříži 250 pracovních míst zaměřených na strojírenství, datové vědy, uživatelskou zkušenost a designové myšlení.

Rozšiřování digitálního průmyslového ekosystému

Základem tohoto rozšiřujícího se ekosystému je Predix - platforma GE pro průmyslový internet - a Predix.io, jež umožňuje softwarovým developerům třetích stran využívat funkcí této platformy pro vyvíjení, instalaci a škálování aplikací průmyslového internetu v rámci bezpečného a zabezpečeného vývojového prostředí. Pro zákazníky byl spuštěn v únoru a dnes tuto platformu používá přes jedenáct tisíc vývojářů po celém světě.

„Digitalizace průmyslu v Evropě vyžaduje nejen vedení a investice od společností, jako je GE a naši partneři, ale též vyšší míru spolupráce mezi soukromým a veřejným sektorem,“ říká ředitel GE Digital Bill Ruh. „Vytváříme otevřenou platformu, na níž může čtrnáct tisíc vývojářů GE spolupracovat s našimi zákazníky a partnery a mohou společně vytvářet nové aplikace.”

Nové produkty podporují digitální transformaci

Podle nedávno zveřejněných studií přinese digitalizace produktů a služeb v následujících pěti letech evropskému průmyslu přes 110 miliard eur příjmů ročně. Na podporu této transformace nabízí GE inovativní produkty, které dokáží řešit potřeby klientů.

V dubnu GE Digital oznámila uvedení balíku Asset Performance Management (APM), vůbec první sady komerčně dostupných aplikací, které poběží na platformě Predix. Dnes oznámila dvě významné aktualizace softwarové sady GE Digital, přičemž obě zlepší její stabilitu pro poskytování služeb významným evropským zákazníkům.

GE Power uvedla nový software Digital Power Plant, který byl navržen s cílem pomoci jednotlivým zemím plnit vytyčené cíle ve snižování emisí skleníkových plynů. Software bude evropským zákazníkům, jako je například Yildirim, pomáhat zlepšovat efektivitu a snižovat emise z uhelných elektráren. Právě uhelné elektrárny vyrábějí 40 procent spotřebovávané elektřiny na světě. Nový software od GE Power dokáže snížit emise CO2 z těchto elektráren o 2 procenta a snížit spotřebu paliva o 67 000 tun ročně při výrobě stejného objemu elektřiny v MW.

Dále na platformě Predix poběží balík řešení Brilliant Manufacturing, který bude zákazníkům k dispozici ve třetím kvartálu roku 2016. Brilliant Manufacturing dokáže shromažďovat, propojovat a analyzovat data ze všech aspektů výroby a tyto informace použít tak, aby výrobci mohli plnit výrobní cíle a zároveň měli pod kontrolou náklady i rizika. Brilliant Manufacturing slouží jako základ pro řešení Brilliant Factories, které aktuálně pomáhá zlepšit provoz přímo v GE.

Ve Velké Británii bylo nainstalováno a spuštěno do provozu řešení GE Health Cloud, navržené speciálně pro zdravotnický průmysl a postavené na platformě Predix. Nový cloudový ekosystém a jeho aplikace, představené loni GE Healthcare na 101. výroční konferenci Severoamerické radiologické společnosti (RSNA) v Chicagu, propojuje software, hardware a analytické nástroje za účelem urychlení, zvýšení efektivity a podpory spolupráce napříč hlavními kanály a multidisciplinárními týmy - jak uvnitř nemocnice, tak mimo ni.

Za lepší výsledky s novými klienty a partnery

GE Oil & Gas a Technip dnes podepsaly předběžnou dohodu na zkoumání nových digitálních řešení, zaměřených na vývoj a design nových projektů pracujících se zkapalněným zemním plynem (LNG). Obě společnosti budou společně zkoumat možnosti uplatnění platformy Predix a digitálních řešení pro fáze návrhu, budování, uvedení do provozu a samotného provozu LNG projektů.

Jako součást otevření Foundry se GE rovněž spojila se společností NUMA, jež je prvním akcelerátorem startupů ve Francii, a několika státními agenturami včetně Banque Publique d'Investissement (BPI) s cílem identifikovat a rozvíjet v regionu myšlenky a startupy s vysokým potenciálem.

„To, že GE má nové sídlo Digital Foundry v Paříži, je skvělá příležitost. Budeme s GE Digital úzce spolupracovat na vytvoření a struktuře inovačního ekosystému v oblasti průmyslového internetu. Jsme přesvědčeni, že můžeme vybudovat silnou komunitu startupů, vědců zabývajících se daty, vývojářů a softwarových expertů, kteří budou hledat řešení složitých průmyslových výzev," uvedl Marie-Vorgan Le Barzic, CEO, NUMA.

Zde je několik dalších evropských společností, které používají softwarová řešení GE k transformaci svého podnikání:

  • AkzoNobel používá řešení GE pro průmyslový internet k transformaci svého provozu. Společnosti se například podařilo zvýšit kapacitu o 20 procent, zrychlit vývoj a zlepšit sledovatelnost v jedné ze svých švédských továren tak, aby mohla lépe sloužit svým zaměstnancům1.
  • Capgemini coby člen GE Digital Alliance Program proškolila na platformu Predix přes 700 vývojářů. Capgemini nabízí na platformě Predix škálu různých služeb a úzce spolupracuje se společností Current, využívající technologii GE, na vytváření řešení, které komerčním i průmyslovým zákazníkům umožní snižovat spotřebu elektrické energie, vyrábět energii a vytvářet nové zdroje příjmů prostřednictvím čidel a propojených systémů v budovách a městech. Capgemini je rovněž hlavním systémovým integrátorem pro GE Health Cloud, kdy se snaží využít svých zkušeností pro poskytovatele zdravotnických služeb a výrobce zařízení.
  • Scottish Power Energy Networks si vybrala GE jakožto svého hlavního dodavatele pro projekt Future Intelligent NEtwork SubStation (FITNESS). FITNESS bude razit cestu pro chytrou elektrickou síť coby součást snah Velké Británie přejít bezpečně na ekonomii s nízkou uhlíkovou stopou. GE nabídne chytré digitální řešení pro rozvodny elektrického proudu s kontrolním systémem DS Agile a balíkem Grid Stability Package.
  • Yara, největší světový producent čpavku, nitrátů a NPK, bude používat řešení Smart Signal od GE Digital - součást balíku APM - pro posílení provozní excelence a zlepšení produktivity svých aktiv. Produkční segment společnosti Yara spolupracuje s GE na další redukci zbytečných časových prodlev v produkčních závodech společnosti, přičemž nejlepší postupy v digitální transformaci jsou testovány na závodě Yara Ferrara.

„Od vzniku naší divize GE Digital a spuštění operačního systému Predix máme zaregistrovaných téměř 11 000 vývojářů, více než 100 aplikací a vstřícné reakce ze strany zákazníků," říká Immelt. „Interně v GE víme, že v produktivitě se nám podaří dosáhnout na úroveň 500 mil. USD. Nyní je čas, aby průmyslové podniky zahájily tento přechod a nastoupily k řízení dlouhodobé hodnoty jejich podnikání."

 

O společnosti GE

GE je světová digitální průmyslová společnost, jež usiluje o transformaci průmyslu prostřednictvím softwarově definovaných strojů a řešení, která jsou propojená, rychle reagují a zároveň jsou dobře předvídatelná. GE je postavena na globální výměně znalostí, tzv. „GE Store“, jehož prostřednictvím firmy sdílejí a využívají stejnou technologii, trhy, struktury a intelekt. Každá invence dále posiluje inovaci a uplatnění napříč průmyslovými sektory. Díky svým lidem, službám, technologii a rozsahu je společnost GE v jedinečné pozici dosáhnout lepších výsledků pro své klienty - mluví totiž jazykem průmyslu. Více informací o společnosti GE naleznete na www.ge.com.

O společnosti GE v Evropě

Do rozvíjení svého podnikání v Evropě GE investuje již déle než sto let. V současnosti v Evropě zaměstnává přes 90 000 osob, a to na nejrůznějších místech po celém kontinentu. Evropa je klíčovým regionem pro růst GE a sídlí zde několik centrál jejich globálních divizí, výzkumné centrum a středisko Global Operations Center. Informace o činnosti GE v regionu CEE naleznete na blogu GEforCEE: http://geforcee.geblogs.com

O MINDS + MACHINES

Minds + Machines Europe 2016 je setkání předních hráčů z oblasti průmyslu s akademickými, vládními i technologickými lídry z celé Evropy. Celodenní fórum se zaměřuje na digitální transformaci průmyslu a stav průmyslového internetu. Hlavním sponzorem je Capgemini, platinovými sponzory jsou EY, Intel a PwC.

 

Pro další informace se, prosím, obraťte na:

Michaela Průchová

Senior PR Consultant, Grayling

M: +420 775 559 132

E mail: michaela.pruchova@grayling.com