κέρδη GE τετάρτου τριμήνου και έτους 2015.

Jan 22, 2016

Η GE ανακοίνωσε λειτουργικά βιομηχανικά και άλλων δρατηριοτήτων κέρδη ανά μετοχή τετάρτου τριμήνου 2015 $0.52, +27% από το τέταρτο τρίμηνο του 2014.

Παρακαλώ πατήστε εδώ για την σχετική ανακοίνωση τύπου, στα Αγγλικά.